Det jag lärt mig i livet är… / What I learned in life is…

oLaVie

Det jag lärt mig i livet är:

Att oavsett hur bra en person är,
kan de ibland skada dig & på grund av detta måste vi förlåta.

Det tar år att bygga upp förtroende och bara sekunder att förstöra det…
Vi behöver inte byta vänner om vi förstår att vänner förändras…

Omständigheterna och miljön påverkar våra liv,
men vi är den som ansvarar för oss själva…

Att du måste kontrollera dina handlingar eller så kommer de att kontrollera dig…

Att tålamod kräver mycket träning…

Att det finns människor som älskar oss,
men de vet helt enkelt inte hur man ska visa det…

Att ibland är den personen du tror kommer att skada dig och få dig att falla…
Är i stället en av de få som kommer att hjälpa dig att resa dig upp…

Du ska aldrig säga till ett barn att drömmar är falska, det skulle vara en tragedi om de visste…

Det…

View original post 809 more words

A writer writes… / En författare skriver…

oLaVie

En författare skriver…

En myra, myrar sig, när den bär strån till stacken, definierar den sig för vad den är…

Men, vem hade den stora planen, och gjorde det stora tänkandet?

A writer writes…

An ant is an ant, when it´s carrying straws to the stack, it defines itself for what it is…

But, who did the grand design, and the big thinking?

angryants

Foto: Erik Johansson, http://erikjohanssonphoto.com/

View original post

Det förflutna, nuet och framtiden… / The past, present and future

oLaVie

Det förflutna, nuet och framtiden är alla här nu. Det förflutna att glömmas eller vara tacksam för, framtiden ett mysterium att omfamna och nuet ett ögonblick att vårda.

The past, present and future is all here now. The past to be forgotten or thankful for, the future a mystery to embrace and now a moment to cherish.

 

square

Foto: Erik Johansson, http://erikjohanssonphoto.com/

View original post

TRUE LOVE

ACCORDING TO BUDDHISM, THERE ARE FOUR ELEMENTS OF TRUE LOVE.
The first is maitri, which can be translated as loving-kindness or benevolence. Loving-kindness is not only the desire to make someone happy, to bring joy to a beloved person; it is the ability to bring joy and happiness to the person you love, because even if your intention is to love this person, your love might make him or her suffer.
Training is needed in order to love properly; and to be able to give happiness and joy, you must practice deep looking directed toward the person you love. Because if you do not understand this person, you cannot love properly. Understanding is the essence of love. If you cannot understand, you cannot love. That is the message of the Buddha. If a husband, for example, does not understand his wife’s deepest troubles, her deepest aspirations, if he does not understand her suffering, he will not be able to love her in the right way.

Without understanding, love is an impossible thing.

What must we do in order to understand a person?

  • We must have time;
  • we must practice looking deeply into this person.
  • We must be there,attentive;
  • We must observe,
  • We must look deeply. The fruit of this looking deeply is called understanding. Love is a true thing if it is made up of a substance called understanding.

The second element of true love is compassion, karuna. This is not only the desire to ease the pain of another person, but the ability to do so. You must practice deep looking in order to gain a good understanding of the nature of the suffering of this person, in order to be able to help him or her to change. Knowledge and understanding are always at the root of the practice. The practice of understanding is the practice of meditation. To meditate is to look deeply into the heart of things.

The third element of true love is joy, mudita. If there is no joy in love, it is not true love. If you are suffering all the time, if you cry all the time, and if you make the person you love cry, this is not really love—it is even the opposite. If there is no joy in your love, you can be sure that it is not true love.

The fourth element is upeksha, equanimity or freedom. In true love, you attain freedom. When you love, you bring freedom to the person you love. If the opposite is true, it is not true love. You must love in such a way that the person you love feels free, not only outside but also inside.

“Dear one, do you have enough space in your heart and all around you?” This is an intelligent question for testing out whether your love is something real.

THICH NHAT HANH

First steps…

So…. It has begun or I probably should say: it is moving forward. Blogging that is…

Towards, I hope, a way to unite cultures through music, art, literature, fashion, dance, theater and music. All resulting in us connecting on a soulful level….