Det jag lärt mig i livet är… / What I learned in life is…

oLaVie

Det jag lärt mig i livet är:

Att oavsett hur bra en person är,
kan de ibland skada dig & på grund av detta måste vi förlåta.

Det tar år att bygga upp förtroende och bara sekunder att förstöra det…
Vi behöver inte byta vänner om vi förstår att vänner förändras…

Omständigheterna och miljön påverkar våra liv,
men vi är den som ansvarar för oss själva…

Att du måste kontrollera dina handlingar eller så kommer de att kontrollera dig…

Att tålamod kräver mycket träning…

Att det finns människor som älskar oss,
men de vet helt enkelt inte hur man ska visa det…

Att ibland är den personen du tror kommer att skada dig och få dig att falla…
Är i stället en av de få som kommer att hjälpa dig att resa dig upp…

Du ska aldrig säga till ett barn att drömmar är falska, det skulle vara en tragedi om de visste…

Det…

View original post 809 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s