Det jag lärt mig i livet är… / What I learned in life is…

oLaVie

Det jag lärt mig i livet är:

Att oavsett hur bra en person är,
kan de ibland skada dig & på grund av detta måste vi förlåta.

Det tar år att bygga upp förtroende och bara sekunder att förstöra det…
Vi behöver inte byta vänner om vi förstår att vänner förändras…

Omständigheterna och miljön påverkar våra liv,
men vi är den som ansvarar för oss själva…

Att du måste kontrollera dina handlingar eller så kommer de att kontrollera dig…

Att tålamod kräver mycket träning…

Att det finns människor som älskar oss,
men de vet helt enkelt inte hur man ska visa det…

Att ibland är den personen du tror kommer att skada dig och få dig att falla…
Är i stället en av de få som kommer att hjälpa dig att resa dig upp…

Du ska aldrig säga till ett barn att drömmar är falska, det skulle vara en tragedi om de visste…

Det…

View original post 809 more words

A writer writes… / En författare skriver…

oLaVie

En författare skriver…

En myra, myrar sig, när den bär strån till stacken, definierar den sig för vad den är…

Men, vem hade den stora planen, och gjorde det stora tänkandet?

A writer writes…

An ant is an ant, when it´s carrying straws to the stack, it defines itself for what it is…

But, who did the grand design, and the big thinking?

angryants

Foto: Erik Johansson, http://erikjohanssonphoto.com/

View original post

Det förflutna, nuet och framtiden… / The past, present and future

oLaVie

Det förflutna, nuet och framtiden är alla här nu. Det förflutna att glömmas eller vara tacksam för, framtiden ett mysterium att omfamna och nuet ett ögonblick att vårda.

The past, present and future is all here now. The past to be forgotten or thankful for, the future a mystery to embrace and now a moment to cherish.

 

square

Foto: Erik Johansson, http://erikjohanssonphoto.com/

View original post